Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Historyczne nazewnictwo geodety i wykonywanych przez niego czynności

Geodeta jest osobą wysoce wykwalifikowaną, wykonującą prace geodezyjne, a więc czynności ściśle wiążące się z pomiarami niewielkich powierzchni. Mierzenie i wydzielanie takiego typu powierzchni – gruntów mniejszych – nazywane jest geodezją niższą. Jeszcze do 1945 roku, zawód geodety nosił miano zawodu zaufania publicznego, a samego geodetę nazywano mierniczym przysięgłym. Wtedy, warsztat geodety skupiał się na rozpatrywaniu się w dziedzinie geodezji jako dziedzinie naukowej, a zawód geodety, który w praktyce wykonywał czynności pomiarowe i wydzielające, był określany miernictwem. Współcześnie nie stosuje się już takiego podziału. Został on usunięty z powodów politycznych.

Współczesny geodeta

Głównym zadaniem geodety jest wyznaczanie poszczególnych, ściśle określonych kształtów obszarów gruntu. Geodeta jest odpowiednio wykwalifikowany do pełnienia funkcji wydzielania linii granicznych, a swoją działalność może wykonywać dzięki fachowej wiedzy, którą musiał posiąść, aby podjąć zawód geodety oraz poprzez jej praktyczne wykorzystanie i połączenie z działaniem w terenie, pełnym wyzwań w odpowiednim wydzielaniu obszarów. Istnieje szereg uprawnień, które osoba wykonująca zawód geodety musi posiadać, aby brać odpowiedzialność za samodzielnie wykonywane prace, które może realizować dzięki takim uprawnieniom.

Geodeta – prawo do wykonywania zawodu

Do wymogów, jakie trzeba spełnić by móc zajmować się zawodowo geodezją zalicza się przede wszystkim posiadanie dyplomu ukończenia szkoły/studiów o profilu geodezji i kartografii oraz wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami w tych dziedzinach. Geodeta musi wykazywać się również znajomością przepisów kluczowych do prawnie odpowiedniej działalności. Niezbędne są też kwalifikacje do czynności prawnych, a więc posiadanie pełnych zdolności pod względem prawa i niekaralność, a także praktyka tego zawodu – doświadczenie, które każdy geodeta powinien nabywać przez 2 lata po ukończeniu studiów, lub przez 6 lat po ukończeniu szkoły średniej.

Praktyka zawodowa jest niezbędna – potwierdza, czy osoba chcąca wykonywać w pełni samodzielnie ten zawód jest do tego zdolna. Praktyka służy też więc eliminacji możliwości popełnienia karygodnych błędów, które mogłyby się zdarzyć podczas tak odpowiedzialnej pracy, jaką wykonuje geodeta.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Najnowsze wiadomości

Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Profesja geodety posiada swoją tradycję i jest określona szczegółowymi wytycznymi. Czym współcześnie zajmuje się geodeta?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Metodyka pracy geodety wymaga od niego wielu kwalifikacji i dobrych praktyk. Na czym polega wyznaczanie terenu przez geodetę?

Trzy, cztery – START!

Trzy, cztery – START!

Rusza nowa strona Geodezja Łukasz Kacorzyk – solidna, szybka i sprawna – podobnie jak usługi firmy