Jak geodeta wyznacza granice działki?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Kim jest geodeta?

Geodeta to osoba zajmująca się geodezją, u której podstaw leży wyznaczanie poszczególnych, odpowiednich do wydzielenia kształtów pewnych obszarów naszej planety. To profesjonalista, który podczas swej praktyki musi dostosowywać podejmowane czynności do wielu szczegółowych wytycznych, niezbędnych do uwzględnienia w planach działania eksperta – geodety.

Wyznaczanie granic działki przez geodetę

Wyznaczanie granic przez geodetę to szczegółowy, skonkretyzowany proces, wymagający znajomości wszelkich wytycznych do zrealizowania rozgraniczenia wybranych, a więc dozwolonych części Ziemi, za pozwoleniem prawnym. Nikt nie ma prawa wydzielać bezprawnie upodobanych sobie kawałków działek. Przebieg granic ma istotne podłoże prawne, a więc proces wydzielania linii graniczenia, musi zostać wcześniej zatwierdzony, żeby następnie móc go wykonać zgodnie z prawem rozgraniczenia. To postępowanie polega na sprecyzowaniu umiejscowienia punktów oraz linii granicznych , które następnie zapisuje się stale, za pomocą utrwalenia oznaczeniami granicznymi na rozpatrywanym gruncie. Kolejnym istotnym elementem, wpisującym się w obowiązkową część procesu wyznaczania granic jest wykonanie dokumentów w postaci map ewidencyjnych, topograficznych, zasadniczych lub ogólnogeograficznych. System takiego utrwalenia określa ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 29 – 39. W tym procesie istotne jest także to, że rozgraniczenie może skupiać się na wytyczaniu albo jedynie konkretnych – poszczególnych linii danej nieruchomości uwzględniając sąsiednie grunty, lub wyznaczaniu wszystkich granic. Geodeta, będący wykwalifikowanym fachowcem, jest upoważniony do wykonywania określonych czynności na danym gruncie przez prezydenta miasta lub burmistrza. Na podstawie protokołu podziałowego, wykonanego przez geodetę, wydawana jest adekwatna decyzja.

Co należy mieć na uwadze wyznaczając przebieg granic?

Przy ustalaniu przebiegu granic zwraca się szczególną uwagę na mapy, odpowiednie dokumenty, punkty osnowy geodezyjnej, znaki i ślady graniczne. Czasami zdarza się tak, że nie ma tych kluczowych danych, są one sprzeczne lub wybiórcze. Wówczas podstawą ustalania przebiegu linii granicznych jest zgodne oświadczenie stron. W przypadku, gdy jednak strony nie mogą dojść do właściwego, potrzebnego porozumienia, rolą geodety jest nakłonienie stron, do zawarcia niezbędnej ugody, umożliwiającej wykonanie przez niego pracy. A warunkiem uczestnictwa w sprawie obu stron, jest doręczenie im przez geodetę odpowiedniego zawiadomienia.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Najnowsze wiadomości

Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Profesja geodety posiada swoją tradycję i jest określona szczegółowymi wytycznymi. Czym współcześnie zajmuje się geodeta?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Metodyka pracy geodety wymaga od niego wielu kwalifikacji i dobrych praktyk. Na czym polega wyznaczanie terenu przez geodetę?

Trzy, cztery – START!

Trzy, cztery – START!

Rusza nowa strona Geodezja Łukasz Kacorzyk – solidna, szybka i sprawna – podobnie jak usługi firmy